Interaktivní mapa výskytu klíšťat a nebezpečí nákazy boreliózou v České republice

Vyhledejte si lesy v okolí vašeho bydliště a na interaktivní mapě zjistěte riziko výskytu klíštěte obecného a nebezpečí nákazy lymeskou boreliózou. Mapa zahrnující druhové složení porostu, stanoviště, dynamiku klíšťat v průběhu roku či počasí vznikla na základě 28 276 analyzovaných klíšťat v letech 2021 a 2022. Lesní porosty s výskytem klíšťat se zobrazí pouze při vyhledání vybrané lokality. Z důvodu objemu dat nejsou v celé mapě ČR. Zobrazují se pouze evidované lesní porosty dle aktuálních dat OPRL z ÚHÚL.

Wiki

O projektu

Cílem projektu je vytvoření mobilní aplikace, včetně webové verze, která bude predikovat početnost klíšťat včetně možnosti nakažení na základě klasifikace lesních porostů, stanoviště, klimatických dat a dalších údajů. Interaktivní mapa výskytu klíštěte obecného a nebezpečí nákazy lymskou boreliózou v České republice vznikla na základě 28 276 analyzovaných klíšťat v letech 2021 a 2022. Aplikace používá polygony lesních porostů z mapových podkladů Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

Hlavní sponzor

Dílčím cílem je informační složka mobilní a webové aplikace Wiki zaměřená na účinná praktická opatření proti šíření klíšťat a jimi přenášených zoonóz, odstranění klíštěte či klasifikace dalších druhů klíšťat. Tato aplikace, vzniklá za podpory Grantové služby Lesů ČR, s.p. (GS LČR projekty č. 103 a 115) je volně dostupná pro všechny uživatele mobilních a PC zařízení, zejména pro širokou veřejnost.

Ve spolupráci

Vývojový tým

Vědecký tým

Laboratorní tým

doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D. Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. RNDr. Kateřina Kybicová, Ph.D.
Ing. Jakub Šimůnek Ing. Jan Cukor, Ph.D. Ing. Karolina Mahlerová
Ing. Dominik Hruška doc. Ing. Tomáš Václavík, Ph.D.
Ing. Rostislav Linda, Ph.D.

Co bude s Klíšťapkou dál?

Navázali jsme spolupráci s výzkumnými týmy Biologického centra AVČR, Státního zdravotního ústavu a VŠB - Technické univerzity Ostrava, které společně řeší projekt finančně podpořený Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR “Klíšťata ve městě” (projekt č. NU23-09-00049, Klíšťaty přenášené bakteriální nákazy v urbánních oblastech). V rámci tohoto projektu bude zmapována aktivita klíšťat a výskyt jimi přenášených bakterií způsobujících infekce zejména ve městech.

Nicméně projekt zahrnuje i část, která bude věnována sběru dat o napadení klíštětem (ve městech i mimo ně). Prostřednictvím webová verze Klíšťapky, tak budete již brzy moci nahlásit napadení klíštětem (člověka, či domácího mazlíčka) a najdete zde i řadu dalších informací o aktivitě klíšťat a o infekcích, které přenášejí, a to třeba právě z vašeho města. Společně budeme také pracovat na dalším vylepšování modelu výskytu klíšťat a rizika infekce jimi přenášenými patogeny.

Realizační tým projektu "Klíšťata ve městě”:

LABORATOŘ arbovirologie

NRL pro desinsekci a deratizaci
&
NRL pro Lymeskou borreliózu

Katedra geoinformatiky

BIOLOGICKÉ CENTRUM AVČR

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PRAHA

VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA PRAHA

Mgr. Václav Hönig, Ph.D. Ing. Martin Kulma, Ph.D. Doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
RNDr. Jan Kamiš RNDr. Kateřina Kybicová, Ph.D. Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.
Ing. Terezie Arnoldová, Ph.D.
Mgr. Eva Richtrová, Ph.D.
Mgr. Jiří Navrátil